Doding Haleluya Digital

341. Ari Namadear Tumang

Doding Haporsayaon

G = do 3 ketuk
1. Ari na madear tumang lao marayakkon Tuhan in Hubaritahon Ham Tuhan bujur au mandalankon in Tuahkin ari in sanggah isasap dousangkin Ai ipatalar dalankin, janah iungkap uhurhin Tuahkin ari in sanggah isasap dousangkin
2. Sai huondoskon ma nuan ‘ge diringkon Bamu Tuhan PandiloMu hubangku on, sai hubalosi do tongtong Tuahkin ari in sanggah isasap dousangkin Ai ipatalar dalankin, janah iungkap uhurhin Tuahkin ari in sanggah isasap dousangkin
3. Sai sonang do pangahapkon, anggo hujolom Hata-Niin. Sai na totap do uhurhin, ai huhaposi Tuhankin. Tuahkin ari in sanggah isasap dousangkin. Ai ipatalar dalankin janah iuangkap uhurhin. Tuahkin ari in sanggah isasap dousangkin.
4. Ibogei na i surga in, do haganupan padankin. Seng anjai engkar au hunjin, sadokah-dokahni in. Tuahkin ari in sanggah isasap dousangkin. Ai ipatalar dalankin janah iuangkap uhurhin. Tuahkin ari in sanggah isasap dousangkin.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital