Doding Haleluya Digital

263. Ham, o Naibatangkin

Doding Paruntolon

F = do; BL 209
1. Ham o Naibatangkin, dohor ma uhurhin, dohor Bamu Ia ma na sai tongtong sihol ni uhurhon, dohor Bamu Atap sonaha pe, pambahen-Mu use, asal dohor Bamu Dohor Bamu, dohor Bamu
2. Ham, o Naibatangkin, dohor ma uhurhin, dohor Bamu Rayoh pe dagingkon, borat pe uhurhon lao hu Bamu Tong do siholan au Bamu tangihon au! Lambin dohor Bamu, togu ma au, togu ma au
3. Ham o, Naibatangkin, dohor ma uhurhin, tarik gomos! Ase sonang ma au ibahen layak-Mu, tarik gomos! Ai songon pulut in dousa ni uhurhin sai tarik Ham ma in, tarik gomos, tarik gomos
4. Ham, o Naibatakin, jaga ma tonduyhin, tangihon au Anggo ilopas Ham sibolis pe sai roh mandorab au Maningon Ham do in manogu uhurhin Hu hasonangan in, tangihon au, tangihon au
5. Ham, o Naibatakin, padohor uhurhin dohor Bamu! In do na sai tongtong sihol ni uhurhon, dohor Bamu! ‘Ge sadihari pe uhur-Mu in use, Au roh hu lambung-Mu, dohor Bamu, dohor Bamu! Iramanya sama dengan KJ 32. Kulihat Salib-Mu

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital