Doding Haleluya Digital

150. Lauja do Ho na Loja in

Doding Hasasapan ni Dousa

As = do; BL 53
1. Lauja do ho, naloja in, binaen ni dousamin? Seng jumpah ho na sonang in, i parlajanganmin halani in, sai mulak ho! 2. Ompaskon pusok uhurmin bai Tuhan Jesus in. Sai boban ganup dousamin bai Sipagoluh in. Nai ma tongon, sai roh ma ho! 3. Ai Jesus do padamei ho na loja in tongtong; Ai anggo lang hujin ho roh, manaron ma ho tong. Halani in, sai roh ma ho.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital