Doding Haleluya Digital

278. Na Marguru do Ganupan

Doding Pangapohon

F = do
1. Na marguru do ganupan bai Jahowanta ampa panumpak-Ni in Ganup na marhatengeran, na mangarap bai Jahowa in do na martuah in
2. Anggo na pagoluh ahu ase bangku hatuahon Naibataangku do tongtong Na tongtong manogu ahu Sai totap do in ibangku ronsi hulobeian on
3. Jolma in sai tong mansari Na so boi hasonanganni janah na lao salpu in Ondo do tong sura-surangku Naibata sol haposanku aa manompa ganup in
4. Pangarapan do pasonang uhur ni na marhapaposan bai Jahowa Naibata Tuhankin do parondosan ni goluhku haganupan sai ibaen do na tama
5. Naibatanta do mambotoh na madear in ibangku panorangni lape roh Mintor Ia ajaranku? Paganan akuhononku Na binaen-Ni bangku on
6. Tingki ni ari-aringku Guru bani Naibataku Sai uhur-Ni ma na saud Asal ondos au hu surga Hugogohi do mardalan Songon bah na lao hu laut  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital