Doding Haleluya Digital

48. Naibata Hasomanmin

Doding Tahun Baru

As = do; BL 52
1. Naibata hasomanmin, lao mangkorjahon horjamu Ia do pangajamanmu, sai patoruh uhurmi Naibata hasomanmin, Naibata hasomanmin
2. Naibata hasomanmin! Anggo rapkon Naibata do. seng tarbahen ho be kahou, sai torang do langkahmin. Naibata hasomanmin! Naibata hasomanmin! 3. Naibata hasomanmin! Sai na saud do horjamu, sai das do sura-suramu, jan ah sonang uhurmin. Naibata hasomanmin ! Naibata hasomanmin

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital