Doding Haleluya Digital

195. Sai Hupasangap Tongtong Ari on

Doding Ni Dakdanak

G = do ; BL 407
1. Sai hupasangap tongtong ari on, bai goluhkon, bai goluhkon Ai sai martumpu hanami tongtong, irumah on, i rumah on Sonang do uhur marlajar ijon, gok do ambilan tangaron ijon Nin homa doding sai tambah tongtong, megah au on, megah au on.
2. Seng dong ngolngolan uhurhu ijin, sonang ijin, sonang ijin. Ai sai hurangan tongtong pinggolhin, sanggah ijin, sanggah ijin Megah hanami mandoding ijin, rapkon hasoman mabuei ijin Sai tong hudingat Tuhanku ijin, parholong in, parholong in.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital