Doding Haleluya Digital

446. Sisada Angkula

Doding Haporsayaon

D = do
1. Sisada angkula do hita ganupan, ragam ni pagori do hita tongon Na sombuh bayak dos do in bani Tuhan seng dong ilioi isarihon do tong Tuhanta do na gabe Hayu anggur, rantingni do hita on hajojor Jolom ma Jesus ulang ham pandur, ase tabun marbuah na ramos
2. Tanda ni sisada angkula do hita, rap marpangarapan bani goluh on Nai do bani horja rap marsiurupan, ulang dong na marsidalian ijin Tuhanta do na gabe hayu anggur, ranting-Ni do hita on hajojor Jolom ma Jesus ulang ham pandur, ase tabun marbuah na ramos Ā 

Cari nomor/judul
Copyright Ā© 2024 Haleluya Digital