Doding Haleluya Digital

136. Ise do Diha-dihanta

Doding Haporsayaon

F = do; BL 183
1. Ise do diha-dihanta, na so ra be mubah in. Diha-diha na tarsulur in ma Tuhan Jesus in. Ai buei pe diha-diha banta i dunia on. Sai marsirang do magira, anggo matei daging on.
2. Anakboru pakon tondong, na marsapangan pe. Kawan ampakon hasoman, tading do ganup hape; ‘Ge pe itaruhkon huta das bai panimbunan in. Mulak do use sidea itadingkon bangkei in.
3. Anggo Jesus, sai idingat do diha-diha-Ni in; Ai tonduyta pe idingat das bani ajalta in. Na tadingkon pe ganupan na i atas tanoh on, i lambung-Ni do dapotan hasonangan na tongtong.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital