Doding Haleluya Digital

145. Ringgas Hita Rup

Doding Harajaon ni Naibata

As = do; BL 141
1. Ringgas hita rup, manogu ganup, na pag manendel , na hengkeng hobal, bai hata ni Tuhan, na sangap tongtong rosuh-Ni ma bahen idunia on
2. Sai ulang be da mabiar ganup, boiskon ma da gogoh-mu ganup! Age roh sibolis lao mandorab ho, sai tatap ma Jesus na lampou gogoh , 3. Horjahon bujur hata-Ni ganup, sai monang jojor baeonon-Ni ganup . Ai Ia do Raja na monang tongtong, patitir pe bala manginsurut tong .
4. Holong ateimu Tuhan Naibata, pasaud hata-Mu tumpaki homa; haganupan horja ni jabolon -Mu; Martuah homa ma baen Ham jolma on!  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital