Doding Haleluya Digital

239. Pitah Sada Naibatanta

Doding Haporsayaon

F = do
1. Pitah sada Naibatanta, na manompa ganup in Na taridah bai matanta, ’ge na so taridah in Sai tandai ma ruhut-Niin, ulang kahou uhurmin
2. Seng marbona Naibatanta, ’ge ujung ni pe seng dong Seng taridah bai matanta, ai rupani Tonduy do Mata ni uhurta da boi mananda Naibata
3. Iiani Naibatanta, haganup ianan in Iiani ’ge uhurta, sai igomgom ganup in Ampa hagogohon-Niin, seng na dong usihan-Niin
4. Na bonar do Naibatanta, janah na pansing botul Na pentar tumang do Ia, pagoluhkon haganup Hatundalan na botul, Naibatanta na bujur
5. Na sintong ganup Hata-Ni, na tinonahkon-Ni in. Ampa idop ni uhur-Ni, seng paubahon-Ni in Naibata balosi ham, ase sonang use ham

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital