Doding Haleluya Digital

359. Ho na Loja na Boratan

Doding Pangapohon

G = do
1. Ho na loja na boratan sai patotap uhurnin, Bai na parngit ge na doyuk sai pitah ma uhurmin, Ulang ganggu be uhurta bai Hata ni Naibata, Pasaudon-Ni bagah-bagah ni Tuhanta banta da.
2. Ase ulang be ho talu ibahen hagolapan in, Tonggor ma Jesus Tuhamnu na pamgit tinaron-Nin . Ulang ganggu be uhurta bai Hata ni Naibata, Pasaudon-Ni bagah-bagah ni Tuhanta banta da.
3. Halanin padaoh holsohmu hot ma ham bai Tuhan in. Bai na dear do itogu haganup na masa in. Ulang ganggu be uhurta bai Hata ni Naibata, Pasaudon-Ni bagah-bagah ni Tuhanta banta da.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital