Doding Haleluya Digital

394. Sai Pasada Ham ma Tuhan

Doding Haporsayaon

Bes = do
1. Sai pasada Ham ma Tuhan, haganupan Kuria-Mu. Ase tong irahut bani holong-Mu. Janah sipangihut bai aturan-Mu.
2. Seng dong gogoh nami Tuhan. na galek do haganupan. Togu Ham hanami, bani goluh on. Ase ulang kahou, langkah nami on.
3. Pitah kuasa-Mu do Tuhan, batar-batar nami nuan. Gabe pangajaman, panungkunan rup, Gogoh lao manlawan, dousa haganup.
4. Ham do pangamudi Tuhan, pambobai na gogoh tumang. Na gabe haposan, tiang na gogoh, sonang au mardalan ‘ge gilumbang roh.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital