Doding Haleluya Digital

403. Sai Puji ma Tuhanta

Doding Puji-pujian

Bes = do
1. Sai puji ma Tuhan tongon, na marmuduhon goluhta on. Dodingkon ma goran-Ni tongtong na manobus hita pardousa on. Amen, haleluya, sai puji Tuhan Naibatanta na sangap in.
2. Seng dong songon-Si i tanoh on, na mangurupi hita tongtong Ihopkop do ganup hita on, seng adong na tading humbanta on Amen, haleluya, sai puji Tuhan Naibatanta na sangap in.
3. Halani ai sai jalo ma in, panghopkop ni Tuhan Jesus in Ulang parsoya-soya be in, haluahon nabinoban-Ni in Amen, haleluya, sai puji Tuhan Naibatanta na sangap in. 

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital