Doding Haleluya Digital

417. Marhata Giring-giring

Doding Ari Minggu

G = do
1. Marhata giring-giring bapa, mandilo roh marminggu. Sai ulang hita tading bapa, bai ontangan ni Jesus Ai in do arta sijengesan, na gok malas ni uhur Nai ma tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.
2. Dear ma ham marhobas Inang ase borhat sonari Ria pakon niombah inang on mada panorangni Odor lao hu Gareja inang tapang hita sonari Nai ma tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.
3. Sai ulang homa lupa tong-tong arahkon ma hasoman Ai do tandani hita tongon na dob gabe susian Ra mandalankon holong sintong songon tonahni Tuhan Nai ma tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.
4. Sirsir ma hita on haganup, tangihon ma ambilan. Manjalo malas uhurta rup, pasu-pasu ni Tuhan. Manopa paruhuran talup, lao mangirikhon Tuhan. Nai ma tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital