Doding Haleluya Digital

455. Parorot Tuhan

Doding Haporsayaon

As = do
1. Parorot Tuhan, ganup hanai on, bai pardalanan nami. Ham ruti pakon bah tubuh in, bani tanoh na dorging in. Ham ruti pakon bah tubuh in, bani tanoh na dorging in.
2. Parorot Tuhan, ganup hanai on, bani sitarononnami. Ase bohi nami on minar, dohor ma Ham tong namin. Ase bohi nami on minar, dohor m Ham tong namin.
3. Parorot Tuhan, ganup hanai on, ronsi manlawan na jahat. Pargogohi Ham ase hinsah, mardalan bai na lihar. Pargogohi Ham ase hinsah, mardalan bai na lihar.
4. Parorot Tuhan, ganup hanami on, tongtong Ham mamasu-masu. Tonduy Na Pansing sorapkon Ham, songon bagah-bagah-Mu. Tonduy Na Pansing sorapkon Ham, songon bagah-bagah-Mu. Ā 

Cari nomor/judul
Copyright Ā© 2024 Haleluya Digital