Doding Haleluya Digital

456. Siang do Sinalsal ni Panondang

Doding Haporsayaon

G = do
1. Siang do sinalsal ni Panondang in, Kristus do Panondang Ganup isondangi, ai ipasada do hita tongtong
2. ‘Ge buei pe ranting ni hayu in, Jesus do bonani Hita do ranting-Ni, ai ipasada do hita tongtong
3. Na buei talenta holong-Ni do, holong pasadahon ‘Ge buei talenta, ai ipasada do hita tongtong
4. Ai sada do Tonduy Napansing, Tonduy ni Tuhanta. Ai sada do Tonduy, ai ipasada do hita tongtong.
5. Sisada angkula ni Kristus in, pagori do hita. Sada pangahapan, ibagas Kristus sada do hita.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital