Doding Haleluya Digital

469. Naibata Timbul Goran-Mu

Doding Harajaon ni Naibata

F = do
1. Naibata timbul goran-Mu, bai ganup tinompa. Ai banggal tumang holong-Mu, manobus pardousa. Ganupan munsuh-Mu, na sai engkar Bamu, talu baenon-Mu, tunduk do sidea.
2. Pitah Ham haposan Tuhan, bani parmaraan. Ronsi hatengeran homa, ulang sai holsohan. Tangi do Ham Tuhan, bai na mardilo Ham, iurupi Ham, monang do sidea.
3. Hundul Ham bai paratas-Mu, manguhum pardousa. Uhum na sintong baenon-Mu, bai sagala bangsa. Marmegah-megah ma, ganup parpintor da, na unduk Bamu, in ma na porsaya.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital