Doding Haleluya Digital

495. Roh ma Ham na Loja

Doding Pangarahon

F = do
1. Roh ma ham na loja na ngayotan na mamorsan silang in Jalo ma Tonduy Sipangurupi ulih si pasuang gogoh in Tonduy Napansing mambere gogoh Lao mangkorjahon hatani Tuhanta in Ulang magang ulang sangsi jolom ma poltik ulihta in
2. Roh ma ham na loja na ngayotan, binahen ni dousamin Jalo ma Ambilan Namadear, ulih si pamalas uhur in In ma hata ni Tuhanta Jesus Mambere buah in ma goluh na lihar Ulang magang ulang sangsi, jolom ma poltik ulihta
3. Roh ma ham na loja na ngayotan binahen ni horja in Jalo ma Tuhanta Siparmonang, ase ipasonang ham ijin Ipasirsir do haluahonta, na dob itobus hita humbai dousa in Ulang magang ulang sangsi, jolom ma poltik ulihta in.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital